Флора

Що тут росте

У рослинному покриві території Національного парку переважає лісова рослинність, яка за характером відрізняється від решти території Українських Карпат переважанням буково-ялицевих та ялицево-букових лісів. Це пов’язано із  м’якшим та теплішим кліматом цієї території, оскільки бук і ялиця більш теплолюбні породи, ніж ялина. В комплексі із лісовою рослинністю зустрічаються ділянки післялісових лук (на схилах та гребенях) здебільшого антропогенного походження, виходи каміння, ділянки сіровільшаників на річкових терасах.

Хвойний ліс
Буковий ліс

Флора вищих судинних рослин на території Національного природного парку “Вижницький” налічує 960 видів. У складі флори парку нараховується 45 рідкісних та зникаючих видів рослин, що занесені до Червоної книги України.

Шафран Гейфелів (Crocus heuffelianus)
Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis)
Коручка болотна (Epipactis palustris)
Косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus)

На території  Національного природного парку "Вижницький" відмічені 8 угруповань із Зеленої книги України:

  • Угруповання сіровільхових лісів (Аlneta incanae) з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (Matteuccia struthiopteris)
  • Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням барвінку малого (Vinca minor)
  • Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої (Аllium (ursinum)
  • Угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva)
  • Угруповання букових лісів (Fageta sylvaticae) з домінуванням плюща звичайного (Hedera helix)
  • Угруповання яворових лісів (Acereta pseudoplatani) з домінуванням у травостої лунарії оживаючої (Lunaria rediviva)
  • Угруповання скельнодубово-букових лісів (Querceto (petraeae) – Fageta (sylvaticae)
  • Угруповання ацидофільних скельнодубових лісів (Querceto (petraea)
Угрупування букових лісів (Fageta sylvaticae) з...
Угрупування букових лісів (Fageta sylvaticae) з...

На сьогодні на території парку виявлено 147 видів та 1 різновидність агарикоїдних (шапинкових) грибів. Слід зазначити, що 57 видів та 1 різновидність виявилися новими для Карпатських лісів України, з них 56 видів та 1 різновидність були вперше знайдені в Українських Карпатах. В свою чергу, серед останніх 17 видів та 1 різновидність вперше зареєстровані на території України. Цікавими виявились знахідки червонокнижних грибів гериція коралоподібного та квіткохвісник Арчера.

Квіткохвісник Арчера (Clathrus archeri (Berk.) Dring)
Спарасис кучерявий (Sparassis crispa Fr.)