Наука

Наука

Діяльність національного природного парку – це не лише охорона природи, але й дослідження природи науковцями.   Ми вивчаємо природу задля створення наукових основ її охорони, відтворення та оптимального використання природних ресурсів, запровадження моніторингу природного середовища. З цією метою ми ведемо Літопис природи.

За період існування Національного природного парку "Вижницький" ми підготували і випустили 22 книги Літопису природи, які вміщують дані про отримані результати у сфері наукових досліджень.

Науковим куратором національного парку є Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича.

При національному парку створена і діє науково-технічна рада, яку очолює директор.

Ми проводимо наукові дослідження за такими напрямками:

  • інвентаризація флори, фауни, цінних геологічних, геоморфологічних, гідрологічних утворень, водотоків і джерел та об’єктів історико-культурного призначення;
  • дослідження геодинамічних і кліматичних явищ (зсуви, обвали, лавини, повені тощо);
  • дослідження динаміки рослинного покриву і тваринного світу;
  • спостереження за кліматично-синоптичною ситуацією;
  • дослідження антропогенної дигресії природних комплексів;
  • ведення фенологічних спостережень за стадіями еволюції природного середовища;
  • обґрунтування принципів і напрямів подальшого розширення і вдосконалення структури парку у контексті формування Національної Екомережі та реалізації завдань Карпатської Конвенції.

У складі національного парку функціонує науковий відділ, фахівці якого безпосередньо виконують наукові дослідження. Для виконання вузькоспеціалізованих науково-дослідних робіт епізодично залучаються фахівці інших наукових установ.