Моніторинг адвентивних видів рослин

Науковцями Парку проведено моніторинг адвентивних видів рослин, видів флори занесених до Червоної книги України, біотопів на території Лопушнянського нафтового родовища №8 та №34.

Під час польових досліджень проаналізовано видовий та синтаксономічний склад біотопів, з'ясовано особливості рослинного покриву території розташування нафтових свердловин, виявлено раритетну складову флори і фауни цих ділянок.